over alexander

meer over alexander en zijn werk

klik hier
emptiness - fullness

STUDIO ISKANDER
Studio Iskander is de naam waaronder Alexander zijn werk naar buiten brengt. In 2001, twee jaar nadat hij zijn eerste opleiding onderbroken had om te gaan reizen, was zijn eerste autonome werk te zien bij verschillende galleries in binnen en buitenland. Sinds 2005 werd het cursus en workshop aanbod onder dezelfde naam gebracht. Alexander Smith is een kunstschilder met een hart voor ambacht en techniek. het leerproces is volgend hem nooit voorbij. Sinds dat hij terug kwam van zijn reizen naar diverse werelddelen, heeft hij de kwasten niet meer aan de muur gehangen. Het was toen dat hij begreep dat schilderen "moest" gebeuren. Dat deed hem besluiten dat hij een tweede opleiding wilde volgen om zijn kennis uit te breiden. Eerder had hij een opleiding gevolgd bij ArteZ in Arnhem. In 2004 studeerde hij in Tilburg af als docent Kunst en Design. Maar ondanks dat beide opleidingen veel kennis en vaardigheden gaven miste hij nog veel betreft de eigenlijke ambacht van het schilderen. Via zelfstudie, workshops en les nemen bij andere kunstschilders heeft hij uiteindelijk een mooie verzameling gemaakt van kennis over het vak schilderen.

In zijn eigen werk is de techniek glazeren voor lange tijd zijn specialisatie geweest. Hierin weten veel cursisten hem te vinden en gaan dan ook een boeiende weg tegemoet van techniek en ambacht. Het glazeren is een arbeidsintensief proces dat werkt met een voorop gezet open stappenplan. omdat men moet weten waar men "heen" wil met het schilderij is het van belang te weten welke stappen gezet moeten worden. uiteindelijk zullen tientallen transparante lagen gebruikt worden om tot het gewenste resultaat te komen.
Sinds enkele jaren is echter de schilderstijl van Alexander losser geworden. het verlangen begon weer op te laaien om directer te schilderen, dicht bij het aanwezige moment en gebruikmakend van de ingevingen die ter plekke aan komen waaien. Hiervoor is hij sinds 2014 begonnen met het maken van diverse studies. uiteindelijk is Alexander een schilder die open staat voor alle uitingsvormen. hoewel hij momenteel geen abstract werk maakt heeft hij zich hierin in het verleden enkele jaren verdiept. het was de manier van waarop de menselijk energiestroom één wordt met de verf, die hem zeer aansprak binnen het abstract werken.
Binnen de cursus en workshops wil Alexander het liefst alle potenties en mogelijkheden van de cursist naar boven halen. Door ze te motiveren en uit te dagen tot het doen van oefeningen in kijken en tekenen met houtskool, kwast en paletmes oefeningen kan er ruimte ontstaan voor het vrijer voelen binnen het schilderproces. Uiteindelijk is het de bedoeling dat men zich niet meer laat leiden door de innerlijke schaduw van twijfel maar alle schildermomenten leert zien als directe uitingen van het zelf dat niet gebonden is.

Wil je meer weten over het werk van Alexander: www.alexandersmith.nl

HOLISTISCHE LEGE BENADERING
Het resultaat wordt het middel om het proces te beleven.
Binnen de wekelijkse cursus zal het niet de eerste keer zijn dat een cursist gevraagd wordt om vooral het doel, het te verwachte resultaat, los te laten. Dit om te proberen een open ervaring te creëren waarbinnen van alles mogelijk wordt. Vaak, wanneer we ergens aan beginnen, is onze eerste motivatie het resultaat. We hebben een beeld gecreëert van hoe het eruit moet komen te zien. Zeker wanneer je als beginnende schilder hiermee geconfronteerd wordt, kn het zijn dat je de teleurstellende ervaring krijgt omdat het niet lukt zoals je voor ogen had. Deels komt dit natuurlijk door het (nog) niet eigen hebben gemaakt van verschillende technieken, kennis van materialen en de ervaringen zelf. Een ander deel is echter dat wij, als mens, ons snel laten leiden door onze voorop ingestelde ideeën over hoe iets moet zijn of verwacht wordt hoe iets moet zijn. Je kunt je voorstellen dat dit de nodige obstakels creëert om onbevangen ergens aan te beginnen. Het is vanuit dit principe dat Alexander iedere cursist op een intuïtieve manier probeerd te benaderen, begeleiden en te sturen.

Daarbij hanteert hij het liefst geen vaste vorm maar laat zich leiden door het moment. Binnen de schilderkunst herkennen we veel facetten van het leven zelf. Beiden is een creatie in proces waarin niets vast staat en alles alle kanten op kan gaan.

DE LOCATIE
Het atelier van Studio Iskander ligt in de wijk Klarendal, Arnhem. Het gebouw, een prachtig oud en monumentaal schoolgebouw uit 1926, werd geïnspireerd door de architectuur van de Haagse School en de scholenbouw van W.M. Dudok. De oprit naar het gebouw ligt naast Rosendaalsestraat 371a.
Kijk hier voor een routekaartje.