Share

OVER STUDIO ISKANDER

Studio Iskander

Studio Iskander is de naam waaronder Alexander zijn werk naar buiten brengt. Sinds 2001, twee jaar nadat hij zijn eerste opleiding onderbroken had om te gaan reizen, vind zijn autonome werk een thuis via verschillende galeries in binnen en buitenland. Sinds 2005 werd het cursus en workshop aanbod onder dezelfde naam gebracht.
Alexander is een kunstschilder met een hart voor ambacht en techniek. Het leerproces is voor en volgens hem nooit voorbij. Sinds dat hij terugkwam van zijn reizen door diverse werelddelen, heeft hij de kwasten niet meer aan de muur gehangen. Hij begreep dat schilderen "moest" gebeuren. Dat deed hem besluiten dat hij een tweede opleiding wilde volgen om zijn kennis uit te breiden. Eerder had hij een opleiding gevolgd bij ArteZ in Arnhem. In 2004 studeerde hij in Tilburg af als docent Kunst en Design. Maar ondanks dat beide opleidingen veel kennis en vaardigheden gaven miste hij nog veel betreft het eigenlijke ambacht van het schilderen. Via zelfstudie, workshops en vooral veel uitproberen heeft hij uiteindelijk een mooie verzameling gemaakt van kennis over het vak schilderen.

In zijn eigen werk is de techniek glaceren voor lange tijd zijn voornaamste specialisatie geweest. Het glaceren is een arbeidsintensief proces waarbij tientallen transparante lagen elkaar aanvullen en versterken om tot een gewenst resultaat te komen. Sinds enkele jaren is de schilderstijl van Alexander echter ‘losser’ geworden. Het verlangen begon te komen om directer te schilderen, dichtbij het moment zelf en gebruikmakend van de ingevingen die ter plekke komen aanwaaien.
Binnen de cursus en workshops wil Alexander het liefst alle potenties en mogelijkheden van de cursist naar boven halen. Door ze te motiveren en uit te dagen tot het doen van kijk en tekenoefeningen met houtskool, kwast en paletmes kan er ruimte ontstaan voor het vrijer bewegen binnen het schilderproces. Uiteindelijk is het de bedoeling dat men zich niet meer laat leiden door de innerlijke schaduw van twijfel maar alle momenten leert zien als directe uitingen van het zelf dat niet gebonden is.

HOLISTISCHE LEGE BENADERING
Het resultaat wordt het middel om het proces te beleven. Binnen de wekelijkse cursus zal het niet de eerste keer zijn dat een cursist gevraagd wordt om vooral het doel, het te verwachte resultaat, los te laten. Dit om een open ervaring te creëren waarbinnen van alles mogelijk wordt. Vaak, wanneer we ergens aan beginnen, is het resultaat onze eerste motivatie. We hebben een beeld gecreëerd van hoe het eruit moet komen te zien. Zeker wanneer je als beginnende schilder hiermee geconfronteerd wordt, kan het zijn dat je de teleurstellende ervaring krijgt omdat het niet lukt zoals je het voor ogen had. Deels komt dit natuurlijk door het (nog) niet eigen hebben gemaakt van verschillende technieken, kennis van materialen en de ervaringen zelf. Een ander deel is echter dat wij, als mens, ons snel laten leiden door onze voorop ingestelde ideeën over hoe iets moet zijn of verwachtingen hebben over hoe iets moet zijn. Dit creëert automatisch de nodige obstakels die, op hun beurt, in de weg staan om onbevangen ergens aan te beginnen. Het is vanuit dit principe dat Alexander iedere cursist op een intuïtieve manier probeert te benaderen, begeleiden en te sturen. Daarbij hanteert hij het liefst geen vaste methode maar laat zich leiden door het moment.
Binnen de schilderkunst herkennen we veel facetten van het leven zelf. Beiden zijn een creatie in proces waarin niets vast staat en alles alle kanten op kan gaan.

DE LOCATIE
Het atelier van Studio Iskander ligt aan de Waalstraat 127a te Arnhem.

Wil je meer weten over het werk van Alexander? Bezoek HIER zijn website